Krajina/Landscape, kombinovaná technika/mixed media, 30x40cm, 2013

Krajina/Landscape, polyuretan a epoxid na plátně/polyurethane and epoxy on canvas, 30x40cm, 2013

Krajina/Landscape, fotografie/photography, 28x35cm, 2013

Instalace diplomové práce Loosing Apparel, Narodní Galerie v Praze, 2013
 Installation of final diploma work Loosing Apparel, National Gallery in Prague, 2013


Instalace diplomové práce Loosing Apparel/Přicházím o šaty, NG, 2013/
Installation of final diploma work Loosing Apparel, NG, 2013


Instalace diplomové práce Loosing Apparel/Přicházím o šaty, AVU, 2013
 Installation of final diploma work Loosing Apparel at Academy of Fine Arts in Prague, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 50x50cm, vosk na plátně, 2013
From the installation Loosing Apparel, 50x50cm, beeswax on canvas, 2013

Poslouchej, ze souboru Loosing Apparel, 150x100cm, kombinovaná technika, 2013
Listen, from the installation Loosing Apparel, 150x100cm, mixed media, 2013


Zlatý strom, instalace ze souboru Loosing Apparel, kombinovaná technika, 2013
Gold tree, from the installation Loosing Apparel, mixed media, 2013

Krajina, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, epoxid a polyuretan na plátně, 2013
Landscape, from the installation Loosing Apparel, 30x40cm, epoxy and polyurethane on canvas, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, kombinovaná technika, 2013
From the installation Loosing Apparel, 30x40cm, mixed media, 2013

Dvě strany, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, kombinovaná technika, 2013
Two sides, from the installation Loosing Apparel, 30x40cm, mixed media, 2013


Svátost, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, zlato a vlna na plátně, 2013
Sacrament, from the installation Loosing Apparel, 30x40cm, gold and fabric on canvas, 2013

Výřez instalace diplomové práce Loosing Apparel, 2013
Part of installation of diploma work Loosing Apparel, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 50x50cm, vosk na plátně, 2013
From the installation Loosing Apparel, 50x50cm, beeswax on canvas, 2013

Punkt, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, tuš a akryl na plátně, 2013
Punkt, from the installation Loosing Apparel, 30x40cm, ink on canvas, 2013