Instalace diplomové práce Loosing Apparel/Přicházím o šaty, NG, 2013


Instalace diplomové práce Loosing Apparel/Přicházím o šaty, NG, 2013


Instalace diplomové práce Loosing Apparel/Přicházím o šaty, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 50x50cm, vosk na plátně, 2013

Poslouchej, ze souboru Loosing Apparel, 150x100cm, kombinovaná technika, 2013

Zlatý strom, instalace ze souboru Loosing Apparel, kombinovaná technika, 2013

Krajina, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, epoxid a polyuretan na plátně, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, kombinovaná technika, 2013

Dvě strany, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, kombinovaná technika, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, zlato a vlna na plátně, 2013

Výřez instalace diplomové práce Loosing Apparel, 2013

Ze souboru Loosing Apparel, 50x50cm, vosk na plátně, 2013

Punkt, ze souboru Loosing Apparel, 30x40cm, tuš a akryl na plátně, 2013